සඳා විජේරත්න

Marketing & Branding Manager

LinkedIn සාරාංශය :

සඳා වැඩසටහනෙහි අලෙවිකරණ සහ සන්නාමකරණ කළමනාකරී ලෙස කටයුතු කරන අතර Stax හි උපදේශකයෙකු ලෙස ද කටයුතු කරයි. භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය, අධ්‍යාපනය, මූල්‍ය සේවා සහ සෞඛ්‍ය සේවා ඇතුළු විවිධ කර්මාන්ත සමූහයක දේශීය හා ගෝලීය සේවාදායකයින් සඳහා ඇය විවිධ Stax ව්‍යාපෘති ගණනාවක් මෙහෙයවා ඇත. වර්ධන උපාය මාර්ග, ආයතනික සැලසුම්, වෙනස කළමනාකරණය, වෙළඳපළ ශක්‍යතා අධ්‍යයන, ජාත්‍යන්තර වෙළඳපොළ ව්‍යාප්තිය, වෙළඳපොළට පිවිසීමේ උපාය මාර්ග සහ ආයෝජකයින්ට පහසුකම් සැපයීම ඇතුළු පුළුල් පරාසයක සේවා ක්ෂේත්‍රයන් පිළිබඳ ව සඳා ගනුදෙනුකරුවන්ට උපදේශනය සපයයි.

Stax හා සම්බන්ධ වීමට පෙර, සඳා  ඇලබාමා හි Equal Justice Initiative ඇතුළු සංවර්ධන හා සමාජ සේවා අංශවල සංවිධාන කිහිපයක සේවය කරන ලදි.

අමතරසුදුසුකම්:

මණ්ඩල අධ්‍යක්ෂිකා, Stages Theatre Group.

ශාස්ත්‍රීයසුදුසුකම්:

කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යයනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය හදාරමින් පවතියි (2021).

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ Tufts විශ්ව විද්‍යාලයේ Fletcher පාසලෙහි නීතිය හා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික කටයුතු පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය (2009).

ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයෙහි , Lafayette විද්‍යාලයෙහි අන්තර්ජාතික සබඳතා සහ ඉංග්‍රීසි උපාධිධාරී, summa cum laude (2006).