රුවිඳු පීරිස්

Co-Founder

[email protected] බිහි කලේ ඇයි?

“කතා කිරීම නවත්වා වැඩ කිරීමට පටන් ගත් විට අපට ඉතා වේගවත් වර්ධනයක් ළඟා කර ගත හැකිය.”

දෛනික රැකියාව: Stax Colombo ආයතනයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ වශයෙන් ගෝලීය සේවා දායකයින් හට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ඉදිරි විශ්ලේශණ සැපයීම.

LinkedIn සාරාංශය:

ව්‍යාපාර වලට වේගවත් ලෙස වර්ධනය වීම සඳහා නිවැරදි විසඳුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් සහ දත්ත හා තොරතුරු, ව්‍යාපාර තීරණාත්මක තීරණ ගැනීමේ මෙවලම් බවට පරිවර්තනය කිරීමට ව්‍යාපාරවලට සහාය වීමෙන් වසර 20 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ තාක්‍ෂණය හා ව්‍යාපාර වර්ධනය සම්බන්ධව කටයුතු කර ඇත.

Stax හා සම්බන්ධ වීමට පෙර, ගෝලීය තොරතුරු තාක්ෂණ සේවා සමාගමක් වන Virtusa Corporation හි උප සභාපතිවරයා සහ මෙහෙයුම් ප්‍රධානී ලෙස කටයුතු කරන ලදි.

අමතරසුදුසුකම්:

ශ්‍රී ලංකා මෘදුකාංග හා සේවා සමාගම් සංගමයෙහි (SLASSCOM) හිටපු සභාපති.

Lankan Angel Network (LAN) හි ආරම්භක මණ්ඩල අධ්‍යක්ෂ.

ශාස්ත්‍රීය සුදුසුකම් :

ඔස්ට්‍රේලියාවේ Edith Cowan විශ්ව විද්‍යාලයේ ව්‍යාපාර පරිපාලනය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිධාරී.

කැනඩාවේ Queen’s විශ්ව විද්‍යාලයේ විදුලි ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ විද්‍යා උපාධිධාරී.