ධනුෂ්ක විජයපාල

LinkedIn සාරාංශය:

2021 ජූලි මාසයේදී ශ්‍රී [email protected] සමග සම්බන්ධ වූ ධනුෂ්ක දැනට එහි හවුල්කාරීත්ව කළමනාකරණය පිළිබඳ වගකීම දරමින් සම්බන්ධිකාරක කළමනාකරු ලෙස කටයුතු කරයි. [email protected] හි ඔහුගේ ප්‍රධාන භූමිකාවන් අතරට උපාය මාර්ගික විගණන අධීක්‍ෂණය, අභ්‍යන්තර කණ්ඩායම් කළමනාකරණය සහ සේවා මඟ පෙන්වීම ඇතුලත් වෙයි. එසේම ඔහු සාමාජික සමාගම්, විකුණුම්කරුවන් සහ අනෙකුත් ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් අතර බාහිර සබඳතා කළමනාකරණය කරයි. ඔහු ස්ටැක්ස් ඉන්කෝපරේෂන් (Stax Inc.) වෙතින් [email protected] සමග සම්බන්ධ වූ අතර Stax Inc.  හිදී ඔහු ව්‍යාපෘති කටයුතුවල නියැලීම සහ සේවාදායක සබඳතා කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම දරන උපදේශකයෙකු ලෙස සේවය කළේය.

 

Stax Inc.  හි රැකියාවට පෙර, ධනුෂ්ක හේලීස් සමාගම, බ්‍රැන්ඩික්ස් සහ ජිනසේන පුද්ගලික සමාගම වැනි විශාල සමාගම්වල රැකියා‍වේ නියුතුව සිට විවිධ කර්මාන්ත ආවරණය වන පරිදි අවුරුදු 20 ක උසස් කළමනාකරණ පළපුරුද්දක් ලැබූවෙකි. ජිනසේන සමූහ ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂ/ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා වූ ධනුෂ්ක සමාගම් 4 ක අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු ලෙස ද සේවය කර තිබේ.

වෘත්තීය පළපුරුද්ද:

ජාතික කෘෂි ව්‍යාපාර කවුන්සිලයේ විධායක කමිටු සාමාජික 2015 – 2020

කෘෂිකාර්මික යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදන සංගමයේ විධායක කමිටු සාමාජික 2016 – 2020

Foundry Development Services ආයතනයේ විධායක කමිටු සාමාජික 2016 – 2020

Biodiversity Sri Lanka සාමාජික 2018 – 2020

අධ්‍යාපන සුදුසුකම්:

MBA, බෙඩ්ෆර්ඩ්ෂයර් විශ්ව විද්‍යාලය, 2021 (දැනට කරමින් පවතී)

B.Sc. ඩීකින් සරසවියේ රසායනික ක්ෂුද්‍රජීව විද්‍යාව, 2002