අයැදුම් පත්‍රය හා සම්බන්ධව

මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරය:

  1. ශ්‍රී ලංකාවේ ලියාපදිංචි ආයතනයක් විය යුතුයි. 
  2. රු. මිලියන 50- 750 අතර වාර්ෂික ආදායමක් තිබිය යුතුයි.

ඔව්, පසුගිය වසර තුන තුළ ඕනෑම අවස්ථාවක ඔබගේ වාර්ෂික ආදායම රු. මිලියන 50 ක් හෝ ඊට වැඩි වී ඇත් නම්, ඔබට අයැදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ඇත.

අප දැනට සලකා බලන්නේ රු.මිලියන 50 – මිලියන 750 ත් අතර ආදායමක් ඇති ආයතන වල අයදුම්පත් පමණි. මෙම වැඩසටහන ඉදිරි වර්ෂ කිහිපය පුරාවට අයදුම්පත් භාර ගනිමින් මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර සමඟ කටයුතු කරනු ඇත. එබැවින් නැවත ඉදිරියේදී විමසා බලන මෙන් අපි ඔබව දිරි ගන්වන්නෙමු. 

  • පවතින තේරීමේ වටය සඳහා අයැදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය:  2021 පෙබරවාරි 28, ඉරිදා දින, ශ්‍රී ලංකා සම්මත වේලාවෙන් පස්වරු 5.00 
  • මීළඟ තේරීමේ වටය සඳහා අයැදුම් කළ හැකි අවසාන දිනය:  2021 අගෝස්තු

ආයතනය ලියාපදිංචි කළ වර්ෂය, වර්තමාන සේවක සංඛ්‍යාව, ඔබේ සේවකයින්ගෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් පදිංචි ප්‍රදේශය (ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්කය) සහ ඔබේ ආයතනයේ නෛතික ස්වරූපය (තනි අයිතිය, බද්ධ ව්‍යාපාරයක් යනාදී වශයෙන්) වැනි මූලික තොරතුරු ඔබ විසින් සැපයිය යුතුය.

කිසිත් නැත. මූලික අයැදුම් වටයේ දී ඔබගේ ආයතනය හා සම්බන්ධ ලියකියවිලි කිසිත් අවශ්‍ය නොවේ‍. නමුත් අයැදුම්පත සමඟ, ඔබගේ ආයතනය, ඔබ විසින් අත් කරගෙන ඇති ප්‍රතිඵල සහ මීළඟ වසර 3 ඇතුළත ඔබ විසින් අත් කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ප්‍රතිඵල පිළිබඳව අපට අවබෝධයක් ලබා දීම සඳහා කුඩා වීඩියෝ දර්ශනයක් (අත්‍යාවශ්‍ය නොවන නමුත් මෙය ලැබීමට සලස්වන මෙන් අප ඔබ දිරිගන්වමු) ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් අප ඉතා කැමැත්තෙමු.

නැත. අප තොරතුරු වල රහස්‍යභාවය ඉතා වැදගත් ලෙස සලකමු. [email protected] තේරීම් කමිටුව හැරුණු කොට වෙනත් කිසිවෙකුත් සමඟ අයැදුම් විස්තර බෙදා ගැනීම සිදු නොවේ.

මීළඟ අදියර සඳහා ඔබ සුදුසුකම් ලබන්නේ නම් සති 4 ක කාලයක් තුළ අප විසින් ඔබ සම්බන්ධ කර ගනු ඇත. විශාල අයැදුම්පත් ප්‍රමාණයක් ලැබීම හේතුවෙන් ප්‍රතික්ෂේප වූ අයැදුම්පත් පිළිබඳ දැනුම් දීමට නොහැකි වීම පිළිබඳව අප කණගාටු වෙමු.

අපගේ කණ්ඩායම විසින් සියලුම අයැදුම්පත් ඒවායේ අවශ්‍ය නිර්ණායකයන් සපුරා ඇත් දැයි පරීක්ෂා කර බලනු ලබන අතර මීළඟ අදියර සඳහා තෝරා ගත් අයැදුම්කරුවන් වෙත සති කිහිපයක් ඇතුළත දැනුම් දෙනු ලැබේ.

The selected applicants will be invited to provide an investor pitch (on a date to be agreed upon). Prior to that pitch, all selected applicants will be provided with a basic training on how to conduct this pitch and what elements should be included. 

සම්පත් හා සම්බන්ධ

ඔව්, ලියාපදිංචි වීම සඳහා සතියේ දිනයක පෙ.ව. 9 සිට ප.ව. 5 දක්වා + 94-771-638-128 අමතන්න. මහජනයාට විවෘත විය හැකි අනාගත වැඩමුළු / පුහුණු පිළිබඳව දැනුම්වත් වීමට කරුණාකර අපගේ සමාජ මාධ්‍ය හා සම්බන්ධ වන්න.

කරුණාකර සතියේ දිනයක හි පෙ.ව. 9 සිට ප.ව. 5 දක්වා + 94-771-638-128 අමතන්න.

වැඩසටහන සම්බන්ධ

මේ වන විට, අප ලාභ නොලබන ආයතනයක් ලෙස ලියාපදිංචි වී නොසිටිමු. කෙසේවෙතත්, වැඩසටහන ඔස්සේ ලාභ ඉපැයීමක් සිදු නොවේ. සියලු අරමුදල් මෙහෙයුම් (මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට සහාය වීමට) සහ පරිපාලන කටයුතු (වැඩසටහන පවත්වා ගෙන යාමට) සඳහා වෙන් කෙරේ.

[email protected] යනු පුද්ගලික අංශය විසින් මෙහෙයවනු ලබන වැඩසටහනක් වන අතර එය පරිපාලනය කරනු ලබන්නේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ගෝලීය කළමනාකරණ උපදේශන සමාගමක් වන Stax ආයතනය විසිනි. දැනට, අප වෙත  අරමුදල් සපයනු ලබන්නේ ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ඒජන්සිය (USAID) වෙතිනි. අනෙකුත් ආයෝජකයින්ගේ සහාය ඇතිව ඉදිරි වසර කිහිපය තුළ අපගේ සේවාවන් ව්‍යාප්ත කිරීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය සඳහා අප හා එක්ව ආයෝජනය කිරීමට ඔබ කැමති නම්, කරුණාකර මෙහි විස්තරය බලන්න.