බින්දුවේ සිට ඩොලර් බිලියන 2 ක් දක්වා: සෞඛ්‍යාරක්‍ෂක ක්ෂේත්‍රයේ ව්‍යවසායකයෙකුගේ ගමන.

  • August 25, 2021

කථිකයා ගැන: රුෂික ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ රෝගීන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන වෛද්‍යවරයෙකි. ඔහු වසර 9 කට පෙර බොස්ටන්හි පිහිටි Iora Health සමාගමේ සම-නිර්මාතෘවරයෙක් බවට පත් විය. එම සමාගමේ මෙහෙවර වන්නේ මානුෂීය සෞඛ්‍ය සේවාවක් සැපයීම වන අතර රෝගීන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ඔවුන් සමග හදවතින් සම්බන්ධ වීම ඔවුන්ගේ