පෙර නොවූ විරූ බාධා සහ වෙලඳපොළ කැලඹීම් සහිත වත්මන් ලොව, නව අවස්ථා ගවේෂණය කරමින්, නව වර්ධනයක්, සහ නව කාර්‍යක්‍ෂමතාවයන් සපයමින් නව වටිනාකමක් ඇති කිරීම සඳහා පරිවර්තයන් සිදුවෙමින් පවතී.


Sri [email protected] යුරෝපයේ ඉහළම උපාය මාර්ගික සහ පරිවර්තන නායකයෙකු වන ක්‍රිස්ටියන් රැන්ගන් (Christian Rangen.) සමග මෙම වැඩසටහන පවත්වන්නේ ඉතා සතුටිනි. ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් උපාය මාර්ග හා පරිවර්තන විශේෂඥයෙකුගෙන් දැනුම ලැබීමට එක්වන්න:

       පරිවර්තනිය වර්ධනයේ මූලධර්ම 

       පරිවර්තන පරතරය – අවස්ථා ගවේෂණය

       පරිවර්තනීය වර්ධන උපාය මාර්ග ක්‍රියාත්මක කිරීම

       ඔබ පරිවර්තනය විය යුත්තේ ඇයි?


ලියාපදිංචි වීමට ක්ලික් කරන්න!

 
 

ඔබේ ආයතනයේ සියලු සේවකයන් ලියාපදිංචි කිරීමට කැමතිද? සහාය සඳහා 076-159-8628 අමතන්න

     

වැඩසටහන් විස්තරය

  • දිනය 2021 ජූලි 8 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා
  • වේලාවපෙරවරු 09.30 සිට 11.30 දක්වා (ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන්)