කථිකයා ගැන: රුෂික ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ රෝගීන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන වෛද්‍යවරයෙකි. ඔහු වසර 9 කට පෙර බොස්ටන්හි පිහිටි Iora Health සමාගමේ සම-නිර්මාතෘවරයෙක් බවට පත් විය. එම සමාගමේ මෙහෙවර වන්නේ මානුෂීය සෞඛ්‍ය සේවාවක් සැපයීම වන අතර රෝගීන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ඔවුන් සමග හදවතින් සම්බන්ධ වීම ඔවුන්ගේ මූලික අරමුණයි. ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ හාවඩ් විශ්ව විද්‍යාල පීඨයේ ද සේවය කරන්නෙකි.
වැඩසටහන් අන්තර්ගතය?
Iora Health ආයතනයේ ආරම්භයේ සිට දශකයක කාලයකදී ඩොලර් බිලියන ගණනක ව්‍යාපාරයක් දක්වා ගෙන යන ගමන ගැන සාකච්ඡා කරන රුෂික ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ තම ව්‍යාපාරය ඊළඟ මට්ටමට ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වන ව්‍යාපාරිකයන්ට වටිනා දැනුමක් ගෙන එනු ඇත.
  • කාර්යක්ෂම නොවූ කර්මාන්තයක ඔහු අඩුපාඩු හඳුනාගත්තේ කෙසේද?
  • Iora Health හි ව්‍යාපාරික ආකෘතිය සකස් කිරීමේදී මුහුණ පෑ අභියෝග
  • ප්‍රාග්ධනය රැස් කිරීම සඳහා ඔහුගත් ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද?
  • Iora Health වෙළඳ නාමය පිළිබඳ සමාජ දැනුවත්භාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඔහු කළ දෑ මොනවාද?

 ලියාපදිංචි වීමට ක්ලික් කරන්න!

 
 
  • දිනය 2021 ඔක්තෝබර් 6 වෙනි බදාදා
  • වේලාවසවස 06.00 සිට ප.ව. 07.00 දක්වා (ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙනි)