අර්බුදයක් මධ්‍යයේ පාරිභෝගිකයා රඳවා තබා ගැනීම

මෙම මාසයේ කලාපයේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ගනුදෙනුකරුවන් රඳවා තබා ගැනීම සඳහා සමාගම් කටයුතු කළ යුතු ආකාරය, ඔවුන්ගේ පවත්නා පාරිභෝගික පදනම තුළ විනිවිද යාම වැඩි කිරීම සහ අදාළව පැවතීම සඳහා ව්‍යාපාර උපාය මාර්ගයන් යොමු කිරීම පිළිබඳව ය. වර්‍ගයේ ලුහුබැඳීමේදී එස්එල්@100 වේදිකාව සමඟ ඔවුන් වැඩ කරන ආකාරය සහ ඒවායේ කළඹ යන සමාගම් දෙක ගැන ද අපි දක්වන්නෙමු .

පශ්චාත් අදහස් දක්වන්න

ඔබේ විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ප්‍රකාශයට පත් නොකෙරේ. අවශ්‍ය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කර ඇත *