අපගේ ප්‍රවේශය

ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ ආදායම් ලබන රටක් බවට පත් කිරීමට අවැසි වන වර්ධනය මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරයන් විසින් වේගවත් කරනු ඇතැයි අප විශ්වාස කරමු.

ආර්ථිකයේ ජීවනාලිය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින් වේ.

ලොව පුරා සාර්ථක ආර්ථිකයන් හි දැකිය හැකි ලක්ෂණයක් නම් ශක්තිමත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායක අංශයයි. එහෙත් බොහෝ කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ව්‍යාපාරයන්ට වෙළඳපොළ ප්‍රවේශය වර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මූල්‍යකරණය හා විශේෂඥතාවයන් වෙත ප්‍රවේශ වීමට අපහසු අතර මිලියන 21 ක පාරිභෝගික පදනමක් මත වර්ධනය වීම සීමා සහිත වේ.

17%

සාමාන්‍යයක් ලෙස, විදේශ විකිණුම් හරහා ආදායමක් ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාර වලින් 17%ක් පමණි.

මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතනය

ආදායම් ඉපයීමේ දී දේශීය වෙළඳපොළ මත යැපීම අඩු කිරීමට ඔවුන්ට සහාය වීම ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍ය පරිමාණ සමාගම්වල වර්ධනය වේගවත්කි රීම සඳහා [email protected] ව්‍යාපෘතිය අවධානය යොමු කරනු ඇත.

මධ්‍ය පරිමාණ සමාගම් වර්ධනය සඳහා බොහෝ බාධක වලට මුහුණ
දෙන බව අප තේරුම් ගෙන තිබේ.

මෙම බාධක ජය ගැනීම සඳහා [email protected] ව්‍යාපෘතියෙන් ඉහළ ගුණාත්මක භාවයකින් යුතු තීරණාත්මක ව්‍යාපාර උපදේශන සේවාවක් සපයනු ලැබේ.

අපගේ වටිනාකම්

විවිධත්වයට ඉඩ දීම

ප්‍රදේශය, ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය හෝ වෙනත් සාධක අනුව සාම්ප්‍රදායිකව නිසි ලෙස සේවා සැපයීමක් සිදු නොවන කණ්ඩායම් සඳහා සහාය සැපයීම කෙරෙහි මෙම ව්‍යාපෘතියේ කේන්ද්‍රීය අවධානය යොමු වනු ඇත.

22%–39%

ශ්‍රී ලංකාවේ සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායන්ගෙන් 22%-39% අතර ප්‍රමාණයක් කාන්තාවන් සතු වේ.

මූලාශය: ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන ආයතනය

බිලියන 27

දකුණු ආසියාවේ කාන්තාවන් විසින් හිමිකාරිත්වය දරන ක්ෂුද්‍ර, කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ (MSME) ව්‍යාපාරයන්ගේ සපුරා නොමැති මූල්‍යකරණ අවශ්‍යතාව ඇ.ඩොලර් බිලියන 27ක් වේ.

මූලාශ්‍රය: ලෝක බැංකුව

විශිෂ්ටත්වය

ඩිජිටල් ප්‍රජාතන්ත්‍රීය කරණය සමඟ තවදුරටත් මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් වෙත පමණක් වාසිය සීමා නොවේ. ඉක්මනින් පිවිසෙන්නන් විසින් විශිෂ්ටත්වය ළඟා කර ගන්නා අතර කර්මාන්ත සහ විවිධ භූගෝලීය ප්‍රදේශ ගණනාවක මහා පරිමාණ ව්‍යාපාර ආධිපත්‍ය බිඳ දමමින් පවතියි.

නව ව්‍යාපාර ආරම්භ කරන්නන් සඳහා (ත්වරකයන් යනාදිය) සහ මහා පරිමාණයේ ව්‍යවසායකයන් සඳහා (උපදේශකයන් යනාදී වශයෙන්) ඉහළ මට්ටමේ සහාය  විශාල වශයෙන් හිමි වන අතර මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර වලට ඒ කිසිත් නොලැබේ. අපගේ අරමුණ මෙම තත්වය වෙනස් කිරීමයි.