අපගේ අරමුණ

නිදහසින් වසර 100 ක් ඇතුළත (2048 වන විට) ශ්‍රී ලංකාව ඉහළ ආදායම් උපයන රටක් බවට පත් කිරීම

දිවයින පුරා වඩාත් සමානව ධනය බෙදී යන, ඉහළ ආදායම් ලබන රටක ජීවත් වීමට අපි බලාපොරොත්තු වෙමු.

පශ්චාත් යුධ සමයේ ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයෙහි විශාල සහ වේගවත් වර්ධනයක් ඇති වුවද එහි ප්‍රතිලාභයන් බෙදී ගොස් ඇත්තේ අසමාන ලෙසිනි. බස්නාහිර පළාත හා සසඳන විට ඌව, සබරගමුව, නැගෙනහිර සහ උතුරු පළාත්වල දරිද්‍රතා මට්ටම දළ වශයෙන් 4x ගුණයකින් පමණ වැඩි ය.

කොළඹින් බැහැර ප්‍රදේශයන්ට ආදායම රැගෙන එන මධ්‍යම
පරිමාණ ව්‍යාපාරයන්ට සහාය වීමට [email protected] ව්‍යාපෘතිය
අවධානය යොමු කරනු ඇත.​